REGULAMINSTOWARZYSZENIA GENEALOGICZNEGO ZIEMI PILZNEŃSKIEJ Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej „Terra Pilsnensis”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.Towarzystwo może używać również skróconej nazwy Terra Pilsnensis. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności powiat dębicki i gmina Pilzno. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dębica. Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej cżłonków. Celem Stowarzyszenia jest ułatwienie poszukiwań własnych korzeni oraz ukazanie bogatej tradycji i historii regionu Ziemi Pilzneńskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:a….

Pilzneńskie szkoły w archiwach

Archiwa Państwowe przechowują w swoich zbiorach kilometry dokumentów szkolnych. Wśród dostępnych źródeł znajdują się dokumenty administracyjne, kroniki szkolne, katalogi ocen uczniów, sprawozdania z egzaminów, a także świadectwa(te XX-wieczne zawierają również fotografie). To wszystko czyni je niezmiernie cennym źródłem informacji zwłaszcza ze względu na długą i bogatą historię szkolnictwa na obszarze Ziemi Pilźnieńskiej.

Łęki w XIX-wiecznej prasie

Unia : dwutygodnik ekonomiczno-społeczny R. 4, nr 10 (17 maja 1885): Pogórska wola. Franciszek i Aniela Niziołkowie, małżonkowie z Łęk dolnych, idąc dnia 14 bm. z Tarnowa do domu, wstąpili do mnie i z nieutulonym żalem opowiedzieli mi następujący wypadek: Syn ich, Paweł, służy obecnie u Józefa Plisia w Stasiówce za Dębicą. Dnia 26 kwietnia w niedzielę przybył ów Paweł w odwiedziny do rodziców i zabrał ze sobą siostrę Weronikę do Stasiówki; a że to był czas sadzenia ziemniaków, więc służbodawcy Pawła zatrzymali Weronikę na parę dni u siebie…

Machowa: Rzeź galicyjska 1846 r. czyli szczegółowy opis dokonanych morderstw, rozbojów i łupieztw…

Wielkie płaty śniegu popędzane od silnego mroźnego wiatru, biły w okna naszego samotnego leśnego mieszkania w Machowy, podczas gdy z mym bratem pożywaliśmy obiad, wprawdzie nie książęcy, lecz smakujący nam wybornie. Cała przyroda zdawała się okazywać ogrom swéj siły, jakoby usiłowała zakryć nieprzenikniona oponą gęsto padającego śniegu, rozpoczynające się czyny okrucieństwa.

Łęki Dolne: Kronika dworów szlacheckich zebrana na 50. letnią rocznicę smutnych wypadków lutego

Wezwany przez oficera jakiegoś, który do mej stancyi w hotelu wszedł w asystencyi żołnierza, opuściłem Tarnów i wyjechałem do majątku mego, do Łęk. Że dom był pusty, zimno i zawierucha na polu, dałem polecenie ogrzania niezamieszkanych pokoi, a sam dla złej drogi konno ze służącym puściłem się do Łęk górnych. Tam zastałem Tomasza Romera, szwagra p. Karola Bobr., obaj bowiem mieli za żony Lubienieckie.

Koperty i metryczki dowodowe

Obowiązek posiadania dowodu osobistego został wprowadzony w 1951 roku i obejmował każdą osobę, która ukończyła 18 lat. W celu uzyskania pierwszego dowodu, konieczne było przedstawienie świadectwa stwierdzającego czas i miejsce urodzenia, a także szeregu dokumentów…

© 2022-2024 Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej TERRA PILSNENSIS