Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej „Terra Pilsnensis”

Historia

Projekt Terra Pilsnensis powstał 22 września 2022 roku. Jego głównym celem było ułatwienie poszukiwań historii własnej rodziny poprzez stworzenie społeczności skupiającej osoby zainteresowane badaniami genealogicznymi w tym samym regionie, co umożliwiłoby wymianę doświadczeń i porad. W marcu 2024 roku projekt przekształcił się w Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej „Terra Pilsnensis”.

Naszym celem jest zebranie wszystkich dostępnych informacji w jednym miejscu oraz udostępnienie ich w przyjaznej i łatwej do przeszukiwania formie. Chcemy zdigitalizować dotychczas niedostępne archiwalia i opublikować nieznane historie mieszkańców Pilzna i okolic. Opiekujemy się materiałami w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń, dokonujemy digitalizacji źródeł archiwalnych, a także poszukujemy nowych, dotychczas niedostępnych materiałów. Budujemy lokalną bazę wiedzy genealogicznej i historycznej, umożliwiającą powszechne badanie historii własnej rodziny oraz pielęgnowanie pamięci o jej członkach.

Kontakt

Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej „Terra Pilsnensis”
ul. Sikorskiego 10/4, 39-200 Dębica
Adres do korespondencji: ul. Sikorskiego 10/4, 39-200 Dębica
REGON: 527982334
NIP: 8722447803
WWW terrapilsnensis.pl E-MAIL mail@terrapilsnensis.pl
Konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A.
45 1600 1462 1713 8289 9000 0001

Stowarzyszenie

RegulaminDeklaracja członkowska
W celu dołączenia do Stowarzyszenia, należy wypełnić deklarację członkowską i wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu przesłać ją w formie papierowej na wyżej wymieniony adres korespondencyjny. Opłata wpisowa wynosi 30 zł, a roczna składka członkowska to 50 zł.

Jak pomóc?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, lub za pomocą e-mail na adres mail@terrapilsnensis.pl

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizn. Realizacja naszych celów jest możliwa dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, a wszelkie wydatki pokrywane są z prywatnych środków. Korzystanie z naszej witryny jest całkowicie darmowe, bez żadnych ograniczeń czy opłat.

Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie finansowe Stowarzyszenia, które umożliwia nam kontynuowanie projektów oraz poszerzanie zakresu naszych działań. Wpłata darowizny jest możliwa bezpośrednio na konto bankowe z dopiskiem „darowizna”, lub za pomocą PayPal(przycisk poniżej):

terra pilsnensis

© 2022-2024 Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej TERRA PILSNENSIS