Lista strat Armii Austro-Węgier 1914-1918

Źródło: Listy strat opublikowane przez The digital State Library of Upper Austria


Została zachowana oryginalna pisownia nazwisk i miejscowości. Polskie imiona występują w niemieckich odpowiednikach. Spis był prowadzony według następującego porządku: imię i nazwisko, stopień wojskowy, oddział, pododdział, kraj, powiat, miejscowość, rok urodzenia, dodatkowe informacje.


Lista występujących określeń:

SKRÓT – SŁOWO – TŁUMACZENIE
Baon(s)Bataillon(s) – Batalion(y)
Batt. – Batterie – Bateria
Div. – Division – Dywizjon
DR. – Dragonerregiment – Pułk Dragonów
EisenbR. – Eisenbahnregiment – Pułk Kolejowy
Esk. – Eskadron – Eskadra
FHKR. – Feldkanonenregiment – Pułk Armat Polowych
FHR. – Feldhaubitzregiment – Pułk Haubic Polowych
FJB. – Feldjägerbataillon – Batalion Strzelców Polnych
FstAB. – Festungsartilleriebataillon – Batalion Artylerii Fortecznej
FstAR. – Festungsartillerieregiment – Pułk Artylerii Fortecznej
GAR. – Gebirgsartillerieregiment – Pułk Artylerii Górskiej
Gend. – Gendarmerie – Żandarmeria
Gefallen – Poległy
Gestorben – Zmarł
HbBatt. – Haubitzbatterie – Bateria Haubic
HR. – Husarenregiment – Pułk Huzarów
Inf. – Infanterie – Piechota
IR. – Infanterieregiment – Pułk Piechoty
KMar. – Kriegsmarine – Marynarka Wojenna
KnBatt. – Kanonenbatterie – Bateria Armat
Komp. – Kompanie – Kompania
Kriegsgef. – Kriegsgefangen – Jeniec wojenny
LFKD – Landwehrfeldkanonendivision – Dywizja Armat Polowych Landwehry
LFHD – Landwehrfeldhaubitzdivision – Dywizja Haubic Polowych Landwehry
LIR – Landwehrinfanterieregiment – Pułk Piechoty Landwehry
Lst. – Landsturm – Landszturm
LUR – Landwehrulanenregiment – Pułk Ułanów Landwehry
Marschkomp. – Marschkompagnie – Kompania Marszowa
MGA – Maschinengewehrabteilung – Oddział Karabinów Maszynowych
MunK. – Munitionskolonne – Kolumna amunicyjna
PionB. – Pionierbataillon – Batalion Pionierów
Reit. – Reitende – Konna
RgtsStb. – Regimentsstab – Sztab Pułku
SanAnst. – Sanitätsanstalt – Zakład Sanitarny
SappB. – Sappeurbataillon – Batalion Saperów
Schw. – Schwere – Ciężki
TelR. – Telegraphenregiment – Pułk Telegraficzny
TJR. – Regiment d. Tiroler Kaiserjäger – Tyrolski Pułk Strzelców
TrainDiv. – Traindivision – Dywizjon Taborów
UR. – Ulanenregiment – Pułk Ułanów
VerpflK. – Verpflegskolonne – Kolumna Zaopatrzeniowa
Verw. – Verwunded – Ranny

BIELOWY

Chrapusta Johann, Inft., IR. Nr. 57, 3. Marschkomp., Galizien, Pilzno, Bielowa, verw. – Verlustliste Nr. 117/1915
Fiołek Michael, Infst., EinjFreiw. Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Bielowy, verw. – Verlustliste Nr. 166/1915
Maś Adalbert, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Bielowa, verw. – Verlustliste Nr.166/1915
Mroczek Johann, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Bielowy, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 473/1916
Mroczek Johann, Schütze, k. k. SchR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Bielawy, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 703/1918
Oszust Michael, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Bielowy, 1885; verw. – Verlustliste Nr. 550/1917
Pysarzik Johann, LstSchütze, k k. SchR. Nr. 10, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Bielowy, 1881; gefallen (17./6.1918) – Verlustliste Nr. 705/1918
Smoła Johann, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Bielowa, 1891, verw. – Verlustliste Nr. 228/1915
Witek Anton, LstInft., IR. Nr. 80, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Bielowa, 1894, verw. – Verlustliste Nr. 284/1915

Niepewne:
Gazda Walentin, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Bielany, 1891, tot (2./5.-5./6.1915) – Verlustliste Nr. 228/1915
Wojcik Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Bielary, 1881; kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akomlinsk, Rußland – Verlustliste Nr. 410/1916

BUDYN

Kruk Peter, Inft., IR. nr. 1, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Budyn, 1895, verw. – Verlustliste Nr. 212/1915

DOBRKÓW

Boriča, Infst., k. k. LstB. Nr. 152, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrików, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 465/1916
Ferczak Peter, Inft., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, verw. – Verlustliste Nr. 166/1915
Kniezik Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 15, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1896, verw. – Verlustliste Nr. 298/1915
Lacki Siegismund, Inft., k. k. LIR. Nr. 15, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1896, verw. – Verlustliste Nr. 298/1915
Miela Paul, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Pilzno, Dobków, verw. – Verlustliste Nr. 564/1917
Novak Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1879; gefallen (17./7.1916) – Verlustliste Nr. 683/1918
Nowak Michael, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Dobków, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 554/1917
Nowak Michael, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Dobków, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 575/1917
Nowak Valentin, Inft., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1892; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 386/1916
Nowak Valentin, Inft., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1892; verw. – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Olszewski Josef, Inft., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 423/1916
Swiatek Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 15, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1896, verw. – Verlustliste Nr. 298/1915
Swiątek Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 16, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrkow, 1881; kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland – Verlustliste Nr. 399/1916
Swiątek Johann, Schütze, k. k. SchR. Nr. 31, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrkow, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 587/1917
Szewczyk Josef, Infst., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Dobrków, 1886; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916

Niepewne:
Lesiak Stanislaus, Inft., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Topków, 1890, verw. – Verlustliste Nr. 85/1914
Nowak Michael, IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Dąbkow, 1892, verw. – Verlustliste Nr. 228/1915

DULCZÓWKA

Augustyn Johann, Infst., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1883; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Baczek Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1890, verw. (23./12.1914) – Verlustliste Nr. 134/1915
Baczek Peter, Korp., k. k. LstIR. Nr. 32, MGKomp. 1, Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 653/1918
Bajgrowicz Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 15, Galizien, Pilzno, Dulczowka, 1876, verw. – Verlustliste Nr. 298/1915
Bączek Stanislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Dulerówka, 1890, verw. – Verlustliste Nr. 272/1915
Blatt Benjamin, Gefr., k. k. LstIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Dulcówka, 1886, verw. – Verlustliste Nr. 207/1915
Cichowski Stanislaus, Ul, UR. Nr. 2, 6. Esk. Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1890, kriegsgef. (Tscherepovetz, Gouvernement Nowgorod, Rußland.) – Verlustliste Nr. 110/1915
Cichowski Stanislaus, Ul., UR. Nr. 2, 6. Esk., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1890, kriegsgef. (Slobodsk, Gouvernement Wjatka, Rußland.) – Verlustliste Nr. 77/1914
Daniek Franz, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1896; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Dąbrowski Johann, Infst., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 538/1917
Dąbrowski Josef, Infst., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Dąbrowski Kasimir, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1891, verw. – Verlustliste Nr. 228/1915
Drechny Franz, Inft., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1883; kriegsgef., Charkow, Rußland – Verlustliste Nr. 429/1916
Dziopa Franz, Infst., IR. Nr. 57, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 538/1917
Dziopka Josef, Inft., IR. Nr. 57, 1. komp., Galizien, Pilzno, Dulczowka, 1885; verw. – Verlustliste Nr. 400/1916
Furmański Adalbert, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Dubczówka, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 547/1915
Gonet Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1891; kriegsgef., Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland – Verlustliste Nr. 410/1916
Jurek Michael, Jäg., FJB. Nr. 13, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1893; kriegsgef., Simbirsk, Rußland – Verlustliste Nr. 425/1916
Kapustka Thomas, Infst., IR. Nr. 56, 19. Komp., Galizien, Pilzno, Dolczówka, 1878; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 538/1917
Kubas Adam, Ul. UR. Nr. 2, Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 326/1915
Kubas Stanislaus, Inft., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1891; verw., kriegsgef. (Irkutsk, Rußland.) – Verlustliste Nr. 166/1915
Lichovski Stanislaw Josef, röm.-kath., Dulzoska, Pilzno, Infst., (UR. Nr. 2.?), kriegsgef. 10./8. Ilza; interniert in Slobodskoj, Gouvernement Wjatka, Rußland – Nr. 5. Buchstabe J-L. Kriegsgefangene, deren Truppenkörper oder Heimatszuständigkeit infolge der mangelhaften Angaben in den vom Roten Kreuze der feindlichen Staaten eingelangten Gefangenenlisten bisher nicht festgestellt werden konnte (Nr. 5. Kriegsgefangene Buchstabe J-L / 1917)
Lichovski Stanislaw Josef, röm.-kath., Dulzovka?, Pilzno?, Inft. (UR. Nr. 2?), kriegsgef. 10./8 Ilza, interniert in Slobodskoj, Gouvernement Wjatka, Rußland – Nr. 1. Kriegsgefangene, deren Truppenkörper oder Heimatszuständigkeit infolge der mangelhaften Angaben in den vom Roten Kreuze der feindlichen Staaten eingelangten Gefangenenlisten bisher nicht festgestellt werden konnte (Nr. 1 Kriegsgefangene / 1916)
Magdoch Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1893, tot (11.-20.7.1915) – Verlustliste Nr. 272/1915
Masson Jakob, Inft., k. k. LstIR. Nr. 31, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Dolczowska, 1873, verw. – Verlustliste Nr. 310/1915
Mroczek Michael, Fähnr. i. d. Res., IR. Nr. 13, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka; kriegsgef., Sadonsk, Gouvernement Woronesh, Rußland – Verlustliste Nr. 642/1918
Rękar Adalbert, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1873; verw. – Verlustliste Nr. 292/1915
Romański Johann, Infst., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczowka, 1885; verw. – Verlustliste Nr. 478/1916
Rynkar Kasimir, Inft., IR. Nr. 57, 14. Komp, Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1883, verw. – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Świerczek Josef, Infst., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1890; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Urgasz Valentin, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Dulezówka, verw. – Verlustliste Nr. 117/1915
Uriasz Stanislaus, Inft., IR. nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 413/1916
Uryasz Michael, Fahrkanonier, k. k. Ldw. Feldhaub. Dion. Nr 46, Batt. Nr. 1, Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1889; ranny – Verlustliste Nr. 15/1914
Wojtula Franz, Inft., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Zima Stanislaus, ErsRes., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, verw – Verlustliste Nr. 57/1914

GĘBICZYNA

Chmielovsky Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 15, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1891, tot (19./10.1915) – Verlustliste Nr. 326/1915
Chmielowski Johann, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, Sturmkomp., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 680/1918
Chmielowski Johann, LstInfst., IR. Nr. 20, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Gembiczyna, 1884; tot (September 1916) – Verlustliste Nr. 515/1917
Chmielowski Josef, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1887, verw. – Verlustliste Nr. 219/1915
Jędrzejczyk Adalbert, Infst., k. k. LIR. Nr. 17, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Gembiczyna, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 560/1917
Kamiński Michael, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 3. komp., Galizien, Pilzno, Gebiczyna, 1878, verw. – Verlustliste Nr. 308/1915
Lukasik Johann, Jäg., FJB. Nr. 13, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 425/1916
Niemiec Michael, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1887; verw. – Verlustliste Nr. 607/1917
Nitkowski Adalbert, ResInft., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Gémbiczyna, 1887, verw. u kriegsgef. (Komb. Evakuationsspital in Moskau, Rußland.) – Verlustliste Nr. 134/1915
Olszański Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Gębiczyn, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 417/1916
Olszewski Michael, Schütze, k. k. SchR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. SchR. Nr. 1, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1877; verw. – Verlustliste Nr. 700/1918
Paral Adalbert, Infst., IR. Nr. 57, 19. Komp., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1886; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Smoroń Ignaz, Infst., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Gębiczyna, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 643/1918
Sobczyk Stanislaus, Inft., IR. Nr. 24, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Gembiczyna, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 416/1916

Niepewne:
Lukasik Johann, Jäg., FJB. Nr. 13, ErsKomp., Galizien, Pilzno, Gobiczyn, 1893, tot (9.-21./2.1915) – Verlustliste Nr.156/1915
Sobczyk Ludwig, LstInft., IR. Nr. 80, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Gębyszino, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 419/1916
Zając Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Gląbiszyn, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 619/1917
Zając Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Glebiszyn, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 603/1917

GOŁĘCZYNA

Guziec Peter, KompHorn., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Gołęczyna, 1889; kriegsgef., Trojtzk, Rußland – Verlustliste Nr. 354/1916
Guziec Stanislaus, Korp., k. k. LstIR. Nr. 32, 10. komp., Galizien, Pilzno, Golenczyna, 1879; kriegsgef., Lebedjan, Gouvernement Tambow, Rußland – Verlustliste Nr. 557/1917
Kluza, Gefr., Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Golaczyna, 1875, tot (16./7.1915) – Verlustliste Nr. 292/1915
Kmiecik Josef, Infst., IR. Nr. 57, 18. Komp., Galizien, Pilzno, Gołenczyna, 1896; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Niemiec Walentin, LstInfst., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Gołęczyna, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 626/1917
Schneps f. Eilbaum Aron, Inft., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Gołęczyna, tot (23./10. – 5./11.1914) – Verlustliste Nr. 117/1915
Sikora Peter, Schütze, k. k. SchR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Gołeczyna, 1889; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 587/1917
Szewczyk Franz, LstInfst., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Gołęczyna, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 674/1918
Szewczyk Ludwig, ResKorpTitZugsf., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Gołeczyna, 1885; gestorben (23./7.1917) – Verlustliste Nr. 683/1918

Niepewne:
Barycza Michael, LstInfst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Galiczyna, 1878; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Kamiński Michael, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Galoncina, 1878, verw. – Verlustliste Nr. 207/1915
Kuniecik Peter, Inft., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Golęzyca, verw. – Verlustliste Nr. 166/1915

JAWORZE DOLNE I GÓRNE

Gacek Adalbert, ResInft., IR. Nr.57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Górne, verw. – Verlustliste Nr. 39/1914
Głogowski Peter, Infst., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworzne Dolne, 1894; tot (6./9.1916) – Verlustliste Nr. 538/1917
Kaluža Andreas, Inft., IR. Nr. 80, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Dolne, 1893, verw. – Verlustliste Nr. 217/1915
Kampf Israel, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze, 1873, tot (10./7.1915) – Verlustliste Nr. 302/1915
Klusa Stanislaus, Getr., IR. Nr. 41, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Górne, 1895; kriegsgef., Italien – Verlustliste Nr. 542/1917
Kłucięba Josef, Inft., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Jawoke dolne, 1890, verw. – Verlustliste Nr. 99/1915
Kociemba Josef, Infst., IR. Nr. 57, 18. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Dolne, 1890; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Maduzia Anton, LstInft., IR. Nr. 57, 2. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Jaworze Górne, 1892; verw., kriegsgef., Pizzighettone, Italien – Verlustliste Nr. 448/1916
Maduzia Franz, Infst., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Górne, 1889; tot (15./3.1917) – Verlustliste Nr. 587/1917
Mazur Josef, LstInfst., IR. Nr. 57., 6. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze górne, 1888; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Mijal Ladislaus, Infst., IR. Nr. 57, zugeteilt dem IR. Nr. 47, Galizien, Pilzno, Jaworzno dolne, 1889; verw. – Verlustliste Nr. 614/1917
Parat Johann, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze, 1877, tot (2./5.1915) – Verlustliste Nr. 207/1915
Ryba Adalbert, Inft., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Górno Jaworzno, 1884; verw. – Verlustliste Nr. 375/1916
Ryba Johann, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Górne, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 700/1918
Szewczyk Johann, Infst., IR. Nr. 20, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze, 1891; gefallen (1./10.-10./11.1917) – Verlustliste Nr. 655/1918
Urban Johann, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze-Górné, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 649/1918
Wadas Andreas, Infst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Wadas Tanas, LstInft., IR. Nr. 80, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Dolne, 1892, tot (21.-25./10.1915) – Verlustliste Nr. 589/1917
Warzel Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 13, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Górne, 1890, verw. – Verlustliste Nr. 87/1914
Widzisz Josef, Inft., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworzegórne, verw. – Verlustliste Nr. 166/1915
Wojčik Michael, LstJäg., FJB. Nr. 5, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworzno Gorne, 1892; verw. – Verlustliste Nr. 546/1917
Zawadski Josef, Inft., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Dolne, 1892; verw. – Verlustliste Nr. 423/1916
Zawadzki Johann, InfstTitGefr., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Dolne, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 650/1918

Niepewne:
Janus Andreas, Inft., IR. Nr. 57, 18. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworzno, 1896; tot (24./11.1915) – Verlustliste Nr. 375/1916
Poznański Johann, Inft., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Zaworze górne, verw. (23/10.-5./11.1914) – Verlustliste Nr. 117/1915
Wójcik Johann, Infst., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Jawoczni Górna, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 547/1915

KOZIA WOLA

Czuba Andreas, Sapp., SappB. Nr. 1, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Kozia-Wola, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 508/1916
Handzel Adalbert, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Kozia Wola, 1895; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Nikiel Valentin, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Kozia Wola, 1879, verw. – Verlustliste Nr. 296/1915
Oszkandij Stanisl., ErsRes., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Kozi Wola, verw. – Verlustliste Nr. 43/1914
Sztorz Josef, Infst., IR. Nr. 57, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Kozia Wola, 1894; gefallen (18.-25./8.1917) – Verlustliste Nr. 620/1917

LIPINY

Balasa Josef, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Liping, 1876; tot (3./10.1915) – Verlustliste Nr. 354/1916
Barnaś Josef, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Sipiny, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 228/1915
Curyło Johann, Infst., IR. Nr. 57, 20. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1878; verw. – Verlustliste Nr. 478/1916
Curyło Stanislaus, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1888; kriegsgef., Omsk, Rußland – Verlustliste Nr. 410/1916
Curyło Valentin, Inft., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1891; tot (2.-18./2.1916) – Verlustliste Nr. 400/1916
Czuba Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1894, verw. – Verlustliste Nr. 272/1915
Gnat Josef, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1877, tot (2./5.1915) – Verlustliste Nr. 207/1915
Handzel Stanislaus, Inft., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Hebda Johann, ResGefr., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 577/1917
Kotlarz Stanislaus, Korp., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 542/1917
Krok Jan, Schütze, k. k. SchR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1896; gestorben (23./5.1918) – Verlustliste Nr. 696/1918
Król Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Lipiny, 1898; gefallen (15./6.1917) – Verlustliste Nr. 657/1918
Kudroń Stanislaus, Gefr., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Kudroń Stanislaus, Infst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 520/1917
Mroczek Johann, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1895, verw – Verlustliste Nr. 228/1915
Mryasz Johann, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 494/1916
Oszkandy Josef, Inft., k. k. LstIR. Nr. 13, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1890; kriegsgef. – Verlustliste Nr. 335/1915
Sak Johann, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1896; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Swierczek Johann, Ul., UR. Nr. 2, Galizien, Pilzno, Lipiny, 1892; tot (15./8.1915) – Verlustliste nr. 508/1916
Świerczek Johann, LstSchütze, k. k. SchR. Nr. 31, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1888; verw. – Verlustliste Nr. 603/1917
Uryasz Valentin, Gefr. TitKorp., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, verw. – Verlustliste Nr. 166/1915
Wróbel Johann, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, MGKomp. I., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 611/1917

Niepewne:
Lipiński Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Lipnik, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 577/1917

ŁĘKI DOLNE I GÓRNE

Augustyn Johann, Infst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Dolne, 1892; verw. – Verlustliste Nr. 520/1917
Banas Josef, LstInft., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Lęki gorne, 1893; tot (21./7.1915) – Verlustliste Nr. 429/1916
Bańdur Johann, Inft., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1891, tot (6.-7./11.1914) – Verlustliste Nr. 85/1914
Bańdur Stanislaus, ResInft., IR. Nr. 57, 4. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Lęki dolna, 1884, kriegsgef. (Bijsk, Gouvernement Tomsk, Rußland) – Verlustliste nr. 176/1915
Barnas Stanislaus, LstInfst., IR. Nr. 24, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 510/1917
Barnas Stanisław, Jäg., FJB. Nr. 13, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 425/1916
Barnaś Franz, Inft., k. k. LstIR. Nr. 25, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Gorne, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 438/1916
Barnaś Franz, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Leki gorni, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Barnaś Josef, Korp., Tit.Zugsf., IR. Nr. 37, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Łeki górne, verw. – Verlustliste Nr. 52/1914
Barnaś Stanisław, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1885; verw., kriegsgef., Stary Oskol, Gouvernement Kursk, Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Barnaś Thomas, Inft., IR. Nr. 57, 3. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 386/1916
Bień Joachim, Inft., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Lokigórne, 1887, verw. – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Budzik Johann, Infst., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 564/1917
Chodor Franz, ErsRes., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1884; kriegsgef., Beresowka, Transbaikalien, Rußland – Verlustliste Nr. 363/1916
Chrobak Stanislaus, ResInft., TitGefr., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Leki, verw. – Verlustliste Nr. 57/1914
Cichowski Franz, LstInfst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1896; gefallen (2./10.1917) – Verlustliste Nr. 708/1919
Cichowski Johann, ErsRes., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1891, verw. u. kriegsgef. (Wladimir, Rußland.) – Verlustliste Nr. 134/1915
Cisłowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Leki górne, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 179/1915
Czarnik Bartholomäus, LstInft., IR. Nr. 57, 4. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1892; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 386/1916
Czarnik Bartolomäus, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Leki gorne, 1892, kriegsgef. – Verlustliste Nr. 228/1915
Dereń Thomas, Ul., UR. Nr. 2, Galizien, Pilzno, Lęki Dolne, 189?, verw. – Verlustliste Nr. 326/1915
Galus Adalbert, ResKorp., IR. Nr. 57, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Ląki gorne, 1883; verw. – Verlustliste Nr.344/1915
Galus Gregor, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Leki gorne, 1896; verw. – Verlustliste nr.473/1916
Galus Michael, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Leki dolne, 1893, kriegsgef. – Verlustliste Nr. 228/1915
Galus Stanislaus, Ul., UR. Nr. 2, Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1887; verw. – Verlustliste Nr. 326/1915
Golemba Josef, Korp., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Leki dolne, 1886, verw. – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Golus Andreas, Infst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1875; gestorben (6./1.1918) – Verlustliste Nr. 657/1918
Gruszka Josef, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1875; verw. – Verlustliste Nr. 520/1917
Gruszka Stanislaus, Infst., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 538/1917
Gruszka Stanislaus, Inft., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1897; verw. – Verlustluste Nr. 436/1916
Gwozdecki Rudolf, ResKorp., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1885; tot (16./7.1916) – Verlustliste Nr. 508/1916
Hebda Johann, Inft., k. k. LstIR. Nr. 25, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Dolne, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 444/1916
Janas Stanislaus, Inft., IR. Nr. 57, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1891; verw., kriegsgef., Jaroslaw, Rußland – Verlustliste Nr. 363/1916
Jargas Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, zugeteilt dem IR. Nr. 30, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1899; gefallen (24.-31./11.1917) – Verlustliste Nr. 646/1918
Jurek Johann, LstInft., IR. Nr. 24, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1894; tot (21./10.1915) – Verlustliste Nr.414/1916
Kizioł Josef, GefrTitKorp., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1896; verw. – Verlustliste nr. 478/1916
Klusek Johann, Inft., IR. Nr. 57, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki-górne, 1879, kriegsgef. Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt. – Verlustliste Nr.259/1915
Kotlarz Josef, EinjFreiw. TitFeldw., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Kotlarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 183/1915
Kotlarz Stanislaus, Infst., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1896; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Koziol Josef, Lt. i. d. Res., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Górne, 1898; verw. – Verlustliste Nr. 699/1918
Koziol Thomas, Jäg., FJB. Nr. 13, Galizien, Pilzno, Łeki Górne, 1870; gestorben (31./12.1917) – Verlustliste Nr. 657/1918
Kozioł Bartłomiej, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 183/1915
Kozioł Johann, Inft., IR. Nr. 56, 3. statt 5. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1887, tot (1./5.1915). War verw. gemeldet. – Verlustliste Nr. 267/1915 (Berichtigungen – Verlustliste Nr. 244)
Kozioł Johann, Inft., IR. Nr. 56, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1887, verw. – Verlustliste Nr. 244/1915
Kozioł Johann, LstInfst., IR. Nr. 57, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1894; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 564/1917
Kozioł Josef, Infst., IR. Nr. 57, 20. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 478/1916
Kudron Johann, LstSapp., SappB. Nr. 11, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1894; verw. – Verlustliste Nr.371/1916
Kudroń Adalbert, Infst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Łęki Dolne, 1868; gestorben (4./8.1917) – Verlustliste Nr. 664/1918
Kula Andreas, Inft., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1893, verw. – Verlustliste Nr. 85/1914
Kula Jan, Infst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1899; gestorben (1./12.1917) – Verlustliste Nr. 656/1918
Kula Julian, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne 1899; verw. – Verlustliste Nr. 706/1918
Kula Stanislaus, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1880; kriegsgef., Slawianoserbsk, Gouvernement Jekaterinoslaw, Rußland – Verlustliste Nr.413/1916
Kula Stanislaus, LstInft., IR. Nr. 57, 7. Marschkomp., Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1895; verw., kriegsgef., Terrasini-Palermo, Italien – Verlustliste Nr.387/1916
Kula Stanislaus, ResInft., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górni, verw. – Verlustliste Nr. 52/1914
Kuła Josef, ErsRes., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1889; kriegsgef., Beresowka, Gebiet Transbaikalien, Rußland – Verlustliste Nr. 363/1916
Kuła Stanislaus, ResInft., IR. Nr. 57, 4. Marschkomp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1881; verw., kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland – Verlustliste Nr.363/1916
Kut Stanislaus, Infst., k. k. LIR. Nr. 17, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 492/1916
Kuta Adam, Inft., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1892, tot – Verlustliste Nr. 85/1914
Kuta Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1883; verw. – Verlustliste Nr. 272/1915
Kuta Josef, ErsRes., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Dolne, 1889; kriegsgef., Berezowka, Gouvernement Transbaikalien, Rußland (War verw., ist genesen.) – Verlustliste Nr. 317/1915
Kuta Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 17, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Dolne; verw. – Verlustliste Nr. 386/1916
Labak Ladislaus, LstInfst., k. k. LIR. Nr. 13, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 554/1917
Maduzia Franz, Infst., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Jaworze Górne, 1889; tot (15./3.1917) – Verlustliste Nr. 587/1917
Maliga Stanislaus, LstInfst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Dolne, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 520/1917
Matuga Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 183/1915
Meicek Josef, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Gorne, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 473/1916
Micek Johann, Inft., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Leki dolne, 1887; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Micek Johann, ResInfst., IR. Nr. 57, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Dolne, 1886; verw. – Verlustliste Nr. 696/1918
Michalski Patricz, Gefr., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Michoń Johann, LstInfst., IR. Nr. 57, 4. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1894; kriegsgef., Kromy, Gouvernement Orel, Rußland – Verlustliste Nr. 386/1916
Niemiec Johann, Inft., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Leki dolne, 1891; tot (19./11.1915) – Verlustliste Nr. 375/1916
Niemiec Josef, Infst., IR. Nr. 56, 18. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Dolne, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 538/1917
Ostrowski Onufry, Inft., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne; verw. – Verlustliste Nr. 335/1915
Paprocki Karl, Inft., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Paprocki Ludwig, LstInfst., k. k. LstIR. Nr. 25, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Łeki Górne, 1897; gefallen (19./8.1917) – Verlustliste Nr. 650/1918
Paprocki Valentin, ResKorp., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, verw. – Verlustliste Nr. 52/1914
Paprocki Valentin, ResKorp., k. k. LstIR. Nr. 6, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1884; verw. – Verlustliste Nr. 440/1916
Pieczonka Polikar, GefrTitKorp., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Leki Dolne, 1876; kriegsgef. (War kriegsgef. Im Austauschwege zurückgekehrt.) – Verlustliste Nr. 708/1919
Pieczonka Polikarp, Infaterist, Inft. Rgt. Nr. 57, 10 Komp., tot – Verlustliste Nr. 15/1914
Pieczonka Polikarp, Inft., IR. Nr. 57, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Leki dolne, 1890; tot – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Pieczonka Thomas, ErsResInfst., IR. Nr. 57, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1888; kriegsgef., Orlow, Gouvernement Wjatka, Rußland – Verlustliste Nr. 566/1917
Pietruszka Johann, LstJäg., FJB. Nr. 13, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 434/1916
Pietruszka Josef, Infst., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Dolne, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 557/1917
Podraza Andreas, ResInfst., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1886; tot (11.-20./7.1916) – Verlustliste Nr. 520/1917
Podraza Johann, ResInft., TitGefr., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Lęki górne, 1889, verw., kriegsgef. (Iwanowo-Wosnessensk, Gouvernement Wladimir, Rußland.) – Verlustliste Nr. 166/1915
Podraza Josef, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Łeki górne, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 394/1916
Podraza Kaspar, Infst., k. k. LIR. Nr. 21, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Dolne, 1889; verw. – Verlustliste Nr. 514/1917
Podraza Ludwig, Inft., IR. Nr. 57, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1889; kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland – Verlustliste Nr. 363/1916
Poprocki Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, Galizien, Pilzno, Leki górne; kriegsgef., Nikolajewsk, Gouvernement Samara, Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Preczonka Polykarp, Inf., IR. Nr. 57, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Dolne, 1890, kriegsgef. Ugltisch, Gouvernement Jaroslaw, Rußland – Verlustliste Nr. 259/1915
Pyrchla Stanislaus, Infst., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 538/1917
Pyrchla Stanislaus, Infst., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1896; tot (11./12.1916) – Verlustliste Nr. 564/1917
Pyrchla Stanislaus, Korp., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Dolne, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Pyrchla, Inft., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolni, 1892, kriegsgef. – Verlustliste Nr. 247/1915
Smoleń Stanislaus, Infst., IR. Nr. 41, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 488/1916
Stafinsk Ludwig, Zugsf., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1884, tot – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Stanczyk Bartholomäus, Gefr., k. k. LstIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Sórne, 1879, verw. – Verlustliste Nr. 296/1915
Stanczyk Bartolom, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Leki gorne, 1879; kriegsgef., Marsala, Italien – Verlustliste Nr. 456/1916
Swalec Josef, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1879; verw. – Verlustliste Nr.494/1916
Swalec Josef, Inft., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki gorne, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Szarkowicz, Inft., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1893, tot. (6.-7./11.1914) – Verlustliste Nr.85/1914
Szwalec Andreas, ErsRes., IR. Nr. 57, 3. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1888, verw., kriegsgef. (Pereslawl, Gouvernement Wladimir, Rußland. War nur verw. gemeldet.) – Verlustliste Nr. 134/1915
Szwalec Joseph, LstInft., IR. Nr. 57, 4. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Leki górne, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 386/1916
Szwaliec Andrij, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Leki górne, 1893, verw. – Verlustliste Nr. 183/1915
Tarczan Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Leki dolne, 1894, tot (11.-20./2.1915) – Verlustliste Nr. 183/1915
Tarczoń Tomas, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne, 1895; verw. – Verlustliste Nr.335/1915
Tomasiewicz Josef, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki, 1874; verw. – Verlustliste Nr. 404/1916
Tomasiewicz Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, Nachr.-Det., Galizien, Pilzno, Lęki Górne, 1896; Mestikanesti, tot (18./1.1917) – Verlustliste Nr. 564/1917
Tomasiewicz Stanislaus, lstInfst., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 557/1917
Tomaszewicz Franz, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki Dolne, 1896; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Tomaszewicz Johann, Inft., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki górna; verw. – Verlustliste Nr. 335/1915
Tworek Josef, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki górne, 1879, verw. – Verlustliste Nr. 228/1915
Uryasz Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Lękigór, 1895, verw. – Verlustliste Nr. 309/1915
Uryasz Stanislaus, LstInfst., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1897; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Walkowicz Michael, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki dolne; verw. – Verlustliste Nr. 335/1915
Wojtega Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Leki górne, 1894, verw. – Verlustliste Nr. 183/1915
Wojtyga Johann, Schütze, k. k. SchR. Nr. 32, zugeteilt Dem k. k. SchR. Nr. 24, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki-Górne; 1896; verw. – Verlustliste Nr. 652/1918
Wurzel Samuel, Inft., k. k. LstIR. Nr. 13, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 332/1915
Zakrzewski Michael, Infst., IR. Nr. 57, MGA., Galizien, Pilzno, Lęki dolne, 1891, verw. – Verlustliste Nr. 528/1917
Ziaja Sigismund Ladislaus, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 33, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1890; kriegsgef., Starij Oskol, Gouvernement Kursk, Rußland – Verlustliste Nr. 493/1916
Ziaja Sigmund, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 33, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Lęki górne, 1890; kriegsgef. – Verlustliste Nr. 339/1915
Zięba Michael, EinjFreiwZugsf., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Dolne, 1888; verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Zięba Michael, LstFähnr., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Dolne, 1887; verw. – Verlustliste Nr. 561/1917

Niepewne:

Niemiec Tadeusz, EijnjFreiwFeldw., IR. nr. 20, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Leki Gorice, 1891; kriegsgef., Rußland – Verlustlitse Nr. 639/1917

MACHOWA

Czuba Franz, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Ivanski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 15, Galizien, Pilzno, Machowa, 1882, verw. – Verlustliste Nr. 298/1915
Jurek Thomas, Gefr., k. k. LstIR. Nr. 16, EisenbahnsichAbt., Galizien, Pilzno, Machowa, 1872, verw. (26./2.1915 gestorben im Feldlazarett in Myslowice). – Verlustliste Nr. 182/1915
Kotek Josef, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1876; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 413/1916
Kotlarz Thomas, ResKorpTitZugsf., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Placek Anton, LstInfst., IR. Nr. 24, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Nachowa, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 598/1917
Rozowski Josef, LstInfst., IR. Nr. 24, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1892; verw. – Verlustliste Nr. 510/1917
Smolen Franz, LstInfstTitGefr., IR. Nr. 24, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1892; verw. – Verlustliste Nr. 523/1917
Smoleń Stanislaus, ResGefr., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1880; verw. – Verlustliste Nr. 577/1917
Swierczek Stanislaus, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, tot (18./3.1915) – Verlustliste Nr. 168/1915
Świerczek Franz, Infst., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 462/1916
Tomasiewicz Franz, LstInfst., IR. Nr. 24, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 510/1917
Tomasiewicz Franz, LstInfst., IR. Nr. 24, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 510/1917
Tomosiewicz Franz, Infst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Machowa, 1894; gestorben (26./6.1918) – Verlustliste Nr. 701/1918
Trybus Josef, Infst., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1885; verw. – Verlustliste Nr. 575/1917
Zdeb Stanislaus, ResKorp., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1887; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Ziaja Franz, LstSchütze, k. k. Rt. SchR. Nr. 4, Galizien, Pilzno, Machowa, 1899; gestorben (25./8.1917) – Verlustliste Nr. 649/1918
Ziaja Johann, LstInfst., IR. Nr. 24, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1894; tot (13./6.1916) – Verlustliste Nr. 523/1917
Żołądź Johann, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Machowa, 1876; verw. – Verlustliste Nr. 550/1917

Niepewne:

Fijołek Stanislaus, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Mackowa, 1882, verw. – Verlustliste Nr. 308/1915
Korus Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 33, 1. Komp., Böhmen, Pilsen, Machowa, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 334/1915
Swierczek Franz, KompHorn., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Machowski, tot – Verlustliste Nr. 43/1914

MOKRZEC

Cichowski Josef, Schütze, k. k. SchR. Nr. 13, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1891; kriegsgef., Tim, Gouvernement Kursk, Rußland – Verlustliste Nr 591/1917
Ciechovsky Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 13, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Mokczic, 1891, kriegsgef. – Verlustliste Nr. 212/1915
Fortuna Ladislaus, Schütze, k. k. SchR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 624/1917
Kasiński Ludwig, Infst., IR. Nr. 20, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 552/1917
Krzystyniak Johann, LstJäg., FJB. Nr. 4, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 336/1915
Malinowski Josef, Infst., k. k. LIR. Nr. 18, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1889; verw. – Verlustliste Nr. 539/1917
Rogus Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 15, Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 298/1915
Stronczek Johann, InfstTitGefr., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 651/1918
Strzalka Johann, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1883; tot (10./4.1917) – Verlustlitse Nr. 581/1917
Swiatek Franz, LstInfst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1890; gestorben (20./3.1917) – Verlustliste Nr. 679/1918
Swiątek Franz, Infst., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1889; verw. – Verlustliste Nr. 538/1917
Uryasz Adalbert, LstInfst., IR. Nr. 20, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Mokrzec, 1896, tot (29./11.1916) – Verlustliste Nr. 557/1917

PARKOSZ

Czyszowski Michael, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Falarz Johann, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1875; verw. – Verlustliste Nr. 404/1916
Falarz Walentin, LstInfst., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 511/1917
Fulanty Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Gizowski Walenti, LstInfst., IR. Nr. 24, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1878; gefallen (19./8.1917) – Verlustliste 668/1918
Guziec Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1897. (War kriegsgef. Aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt.) – Verlustliste Nr. 670/1918
Jeleń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1894, verw. – Verlustliste Nr. 207/1915
Ksiązek Johann, Inft., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1892, verw. – Verlustliste Nr. 85/1914
Lętek Kajetan, Korp., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 528/1917
Lętek, Inft, k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1889, verw. – Verlustliste Nr. 259/1915
Maduzia Walentin, Inft., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Maduzia Walentin, Korp., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 697/1918
Madziarka Peter, Infst., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Pietrzicki Josef, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1880; gefallen (29./1.1918) – Verlustliste Nr. 674/1918
Pyża Johann, Infst., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1874; verw. – Verlustliste Nr. 538/1917
Rypiak Simon, Jäg., FJB. Nr. 6, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1892; kriegsgef., Tschistopol, Gouvernement Kasan, Rußland – Verlustliste Nr. 323/1915
Schneps Jakob, Inft., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Darkosz, 1880; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Sowa Sebastian, LstInfst., IR. Nr. 20, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Barkosz, 1870; verw. – Verlustliste Nr. 552/1917

PILZNO

Abraham Josef, RechUOff. 2. Kl., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, 1889; kriegsgef., Omsk, Rußland – Verlustlitse Nr. 410/1916
Ader Leon, Inft., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 427/1916
Adler Israel, LstInfst., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, 1879; gefallen (26./8.1917) – Verlustliste Nr.617/1917
Adler Israel, LstInfst., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, 1879; verw. – Verlustliste Nr. 638/1917
Allweiss Josef, Inft., IR. Nr. 57, 1. Marschkomp., Galizien, Pilzno, tot (18.-25./11.1914). (Kann auch Attweiss heißen.) – Verlustliste Nr. 117/1915
Attweiss Josef, Inft., IR. Nr. 57, 1. Marschkomp., Galizien, Pilzno, tot (18.-25./11.1914). (Kann auch Allweiss heißen.) – Verlustliste Nr. 117/1915
Bloniacz Tomas, Infst., k. k. LIR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 476/1916
Bochenski Adam, Inft., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1888, verw. – Verlustliste Nr. 85/1914
Brav Hermann, LstInfst., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, 1897; kriegsgef., Werchne Udinsk, Rußland – Verlustliste Nr. 566/1917
Czaja Peter, Infst., k. k. LstIR. Nr. 1, 10. Komp., Galizien, Pilzno, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 496/1916
Deisenberg August Edmund, EinjFreiw., IR. Nr. 57, 14. Komp., Galizien, Pilzno, 1889, verw. – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Derlega Josef, LstInfst., k. k. LstIR. Nr. 31, 11. Komp., Galizien, Pilzno, 1884; kriegsgef., Charkow, Rußland – Verlustliste Nr. 569/1917
Drechny Peter, KorpTitZugsf., EisenbR., Galizien, Pilzno, 1890; gestorben (9./2.1918) – Verlustliste Nr. 671/1918
Durak Stanislaus, Inft., IR. Nr. 35, 6. Komp., Galizien, Pilzno, 1891; kriegsgef. – Verlustliste Nr. 324/1915
Dziadowiec Josef, Gefr., IR. Nr. 57, 18. Komp., Galizien, Pilzno, 1895; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Farkas Johann, ResGefr. TitKorp., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, verw. – Verlustliste Nr. 52/1914
Frühmann Sch., Korp., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, 1892, verw. – Verlustliste Nr. 228/1915
Gipfel Chain David, Jäg., FJB. Nr. 13, Galizien, Pilzno, verw. – Verlustliste Nr. 113/1915
Grünstein Aron, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Pilzno, 1872; verw. – Verlustliste Nr.443/1916
Harnek Jakob, Inft., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, 1891, verw. – Verlustliste Nr. 85/1914
Herzig Franz, LstInfst., IR. Nr. 80, 1. Komp., Galizien, Pilzno, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 488/1916
Jalowy Johann, LstInfst., IR. Nr. 57, zugeteilt dem IR. Nr. 30, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1892; verw. – Verlustliste Nr. 652/1918
Jurek Johann, Infst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, 1870; gestorben (28./6.1918) – Verlustliste Nr. 695/1918
Jurek Johann, Inft., IR. Nr. 24, 14. Komp., Galizien, Pilzno; tot (21./10.1915) – Verlustliste Nr. 331/1915
Kacner Aller, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1896, verw. – Verlustliste Nr. 199/1915
Kaczmazig Adam, Korp., Galizien, Pilzno, 1877; gestorben (18./7.1917) – Verlustliste Nr. 637/1917
Kapanowski Andreas, Inft., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, 1890, verw. – Verlustliste Nr.85/1914
Kapłanski Ludwig, ResZugsf., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, 1884; tot (4./5.1915) – Verlustliste Nr. 357/1916
Kaznowski Adam, ResInfst., IR. Nr. 98, 6. Komp., Galizien, Pilzno, 1881; tot (Laut Meldung des russischen Roten Kreuzes gestorben am 29./7.1915 im Vereinigten Evakuationsspital Nr. 39 in Tula, Rußland. Nicht legal nachgewiesen. War verw. und kriegsgef. gemeldet.) – Verlustliste Nr. 553. (Nr. 553. /1917) – Berichtigungen zu den Verlisten: Nr. 265
Kaznowski Adam, ResInft., IR. Nr. 98, 6. Komp., Galizien, Pilzno, 1881, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 39 in Tula, Rußland – Verlustliste Nr. 265/1915
Kaznowski Johann, Korp., IR. Nr. 57, 12. komp., Galizien, Pilzno, 1891, kriegsgef. (Iwanowo-Wosnessensk, Gouvernement Wladimir, Rußland.) – Verlustliste Nr. 134/1915
Kmiecik Michael, LstInfst., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, 1887; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 511/1917
Knych Stanislaus, Inft., k. k. LstIR. Nr. 6, 11. Komp., Galizien, Pilzno, 1877; verw. – Verlustliste Nr. 457/1916
Koluza Johann, Infst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, 1869; gestorben (30./1.1918) – Verlustliste Nr. 670/1918
Konecny Johann, ResInft., IR. Nr. 100, 12. Komp., Galizien, Pilzno, 1886, verw. – Verlustliste Nr. 244/1915
Kopacz Johann, Schütze, k. k. SchR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, 1893; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 583/1917
Kowalec Thomas, Inft., k. k. LstIR. Nr. 13, 3. Komp., Galizien, Pilzno, 1879; verw. – Verlustliste Nr. 332/1915
Kozioł Johann, Gefr., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, verw. – Verlustliste Nr. 335/1915
Król Adolf, Zugsf., IR. Nr. 40, 10. Komp., Galizien, Pilzno, 1891, verw. – Verlustliste Nr. 283/1915
Król Ladislaus, Ul. UR. Nr. 2, Galizien, Pilzno; verw., kriegsgef., Rybinsk, Gouvernement Jaroslawl, Rußland – Verlustliste Nr. 557/1917
Kuczýnsky Adam, LstSchütze, k. k. SchR. Nr. 15, Galizien, Pilzno, 1892; kriegsgef., Kiew, Rußland – Verlustliste Nr. 686/1918
Labudzki Stefan, ResInfst., IR. Nr. 57, MGKomp. II, Galizien, Pilzno, 1884; gefallen (28./10.1917) – Verlustliste Nr. 645/1918
Lesiak Ladislaus, EinjFreiwKorp., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 534/1917
Löffelholz Moritz, LstInft., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno; verw. – Verlustliste Nr. 440/1916
Löffelholz Moriz, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Łabudzki Stefan, ResInfst., IR. Nr. 57, MGKomp. II, Galizien, Pilzno, 1896; gefallen (1.-30./11.1917) – Verlustliste Nr.672/1918
Matyewicz Franz, Infst., IR. Nr. 57, 15. Komp., Galizien, Pilzno, 1888; tot (10.-17.6.1916) – Verlustliste Nr. 478/1916
Mazuckiewicz Roman, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Galizien, Pilzno, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 473/1916
Migdał August, Inft., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1890, verw. – Verlustliste Nr. 85/1914
Nalepa Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1885, verw. – Verlustliste Nr. 259/1915
Niedbalec Adam, Inft., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, 1887, verw. – Verlustliste Nr. 85/1914
Nowak Kasimir, Kanonier, k. k. Ldw. Feldhaub. Dion. Nr. 46, Batt. Nr. 1, Galizien, Pilzno, Pilzno, 1891, ranny – Verlustliste Nr. 15/1914
Palej Ladislaus, TitZugsf., UR. Nr. 7, Galizien, Pilzno, war kriegsgef. Im Austauschwege als Kriegsinvalider zurückgekehrt. – Verlustliste Nr. 667/1918
Pavlus Michael, Kan., FstAB. Nr. 5, 2. Komp., Galizien, Pilzno, 1877; verw. – Verlustliste Nr. 445/1916
Pawlus Siegmund, Fähnr. k. k. LIR. nr. 36, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1891; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 537/1917
Podlasek Jakob, LstSchütze, k. k. SchR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. SchR. Nr. 24, 11. Komp., Galizien, Pilzno, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 638/1917
Radoniwicz Alexander Josef, Fähnr., Poln. Leg., IR. Nr. 2, 14. Komp., Galizien, Pilzno, 1882. (War kriegsgef. Im Austauschwege als Kriegsinvalider zurückgekehrt.) – Verlustliste Nr. 669/1918
Schall Hersch, ErsResKorp., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno; verw. – Verlustliste Nr. 335/1915
Schnur Jakob, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, 1896; tot (23./3.1916) – Verlustliste Nr. 419/1916
Schnur Leo, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, MGA, III, Galizien, Pilzno, 1897; verw. – Verlustliste Nr.550/1917
Schufli Nikolai, Inft., Galizien, Pilzno, verw., kriegsgef. (Evakuationslazarett in Wladimir, Rußland.) – Verlustliste Nr. 118/1915
Sokołowski Michael, Infst., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, 1897; gefallen (23./9.1917) – Verlustliste Nr. 634/1917
Sopczyk Jan, Inft., k. u. LstIR. Nr. 24, 1. EtappB., Galizien, Pilzno, verw. – Verlustliste Nr. 136/1915
Soprich Andreas, LstInfst., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1889; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Sova Ignatz, LstInfst., k. k. LstBezKmdo. Nr. 31, zugeteilt dem k. k. LstIB. Nr. 40, 4. Komp., Galizien, Pilzno, 1874; gefallen (23./5.1917) – Verlustliste Nr. 611/1917
Stankiewicz Roman, LstInfst., k. k. LstIR. Nr. 31, 1. Komp., Galizien, Pilzno, 1889; verw. – Verlustliste Nr. 557/1917
Swieton Anton, Inft., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, 1892, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.) – Verlustliste Nr.85/1914
Swinka Franz, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, 1891; verw. – Verlustlitse Nr. 520/1917
Szal Hersch, Ers.Res., IR. Nr. 57, 3. Marschkomp., Galizien, Pilzno, verw. – Verlustliste Nr. 117/1915
Szczeklik Florian, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, 1891, tot (3./9.1915) – Verlustliste Nr. 309/1915
Szumanski Jan, Leg., Poln. Leg., 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1898; kriegsgef., Orschi-Unetscha, Rußland – Verlustliste Nr. 595/1917
Tik Gerschen statt Tik, Inft., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, 1887, verw. – Verlustliste Nr. 99 (Ergänzungen und Berichtigungen – Verlustliste Nr. 15)
Tomasiewicz Stanislaus, Infst., IR. nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, 1897; kriegsgef. (War kriegsgef. Im Austauschwege als Kriegsinvalider zurückgekehrt.) – Verlustliste Nr.594/1917
Uryasz Michael, Gefr., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, 1890; gefallen (3./11.1917) – Verlustliste nr. 672/1918
Węgrzyn Michael, Gefr., IR. Nr. 57, 10. Komp., Galizien, Pilzno, 1894, verw. – Verlustliste Nr. 228/1915
Wieloch Franz, ResInft., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, 1880; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 433/1916
Wojnarski Eugenius, EinjFreiw. Korp., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, 1894; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Zaja Franz, LstSchütze, SchR. Nr. 4, Galizien, Pilzno, 1899; gestorben (25./8.1917) – Verlustliste Nr. 636/1917
Zastawny Stanislaus, Infst., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, 1889; verw. – Verlustliste Nr. 649/1918

Niepewne:
Krezel Thomas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 18. Komp., Galizien, Pilzno, 1884; verw. (Ortsgemeinde unleserlich.) – Verlustliste Nr. 473/1916

PILŹNIONEK

Klusek Josef, Inft., IR. Nr. 57, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Pilzniowek, 1893; tot (19.7.1915) – Verlustliste Nr. 386/1916
Konefal Jacob, LstGefr., IR. Nr. 9. 3. Komp., Galizien, Pilzno, Pilznionek, 1879; verw. – Verlustliste Nr. 611/1917
Micek Ludwig, LstInfst., IR. nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Pilźnionek, 1895; kriegsgef., Rußland – Verlustliste nr. 520/1917
Michon Stanislaus, Schütze, k. k. SchR. Nr. 31, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Pilznionek, 1896; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 599/1917
Niemiec Ladislaus, Jäg., FJB. Nr. 6, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Pilznianka, 1895, verw. – Verlustliste Nr. 154/1915

RĘDZINY

Prewentowski Johann, ErsRes., IR. NR. 57, 7. Komp., Pilzno, Rędziny, 1888; kriegsgef. (Gestorben in Terrasini Palermo, Italien.) – Verlustliste Nr. 387/1916

SŁOTOWA

Bluta Michl, Gefr., k. k. SchR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Słotáwa, 1892; gestorben (5./7.1918) – Verlustliste Nr. 700/1918
Bozek Johann, Infst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 542/1917
Buras Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Slotora, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 183/1915
Buras Michael, LstSchütze, k. k. SchR. Nr. 36, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1895; tot (4./9.1916) – Verlustliste Nr. 584/1917
Buraz Josef, Gefr., IR. Nr. 57, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Słołowa, 1881, verw. – Ergänzungen und Berichtigungen E7 ausgegeben am 15./1. 1915 (Nr. E7/1915)
Dubas Franz, Korp., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 547/1915
Dubas Franz, Korp., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Stolowa, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 575/1917
Dubas Franz, Korp., IR. Nr. 57, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Stołowa, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 561/1917
Dubas Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Slotowa, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 507/1916
Dubas Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 542/1917
Galuschka Iwan, Kan., Galizien, Pilzno, Slotowa, kriegsgef. (Ssamarkand, Gouvernement Turkestan, Rußland – Verlustliste Nr. 188/1915
Górka Johann, ErsResInfst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Slotowa, 1886; kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland – Verlustliste Nr. 647/1918
Grzebien Josef, Sapp., SappB. Nr. 11, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Slotowa, 1893; tot (29./1.1916) – Verlustliste Nr. 384/1916
Grzebij Andreas, Infst., k. k. LstB. Nr. 157, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Svotowa, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 467/1916
Koziol Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Slotowa, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 382/1916
Krawiec Josef, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Stotowa, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 473/1916
Kuczek Thomas, Infst., IR. Nr. 57, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1874; verw. – Verlustliste Nr. 478/1916
Mikula Stanislaus, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, StbsAbt., Galizien, Pilzno, Slotowa, 1873; gefallen (19./8.1917) – Verlustliste Nr. 640/1918
Mroczek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 322/1915
Mroczek Jakob, Inft., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Slotowa, tot (18./3.1915) – Verlustliste Nr. 168/1915
Mroczek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland) – Verlusliste Nr. 228/1915
Mroczek Josef, Infst., IR. Nr. 54, Galizien, Pilzno, Slotowa, 1874; gestorben (22./11.1917) – Verlustliste Nr. 651/1918
Mroczek Michael, Infst., IR. Nr. 57., 4. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 478/1916
Papiernik Johann, Inft., k. k. LstIR. nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Slotawa, 1878, verw. – Verlustliste Nr. 292/1915
Papiernik Josef, Infst., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1892; tot (15./5.1916) – Verlustliste Nr. 462/1916
Papiernik Josef, Infst., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1897; verw. – Verlustliste Nr. 462/1916
Papiernik Josef, LstInfst., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Słotowa, 1897; tot (15./5.1916) – Verlustliste Nr.441/1916
Pasłuszak Johann, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1890; verw. – Verlustliste Nr. 520/1917
Podhasek Anton, LstInfst., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1885; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Rdzak Martin, Inft., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1893; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Smolucha Johann, ErsRes., IR. Nr. 57, Galizien, Pilzno, Słotowa, 1886; kriegsgef., Terrasini, Palermo, Italien. – Verlustliste Nr. 387/1916
Szczeklik Kasimir, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Slotowa, 1892; kriegsgef., Nischnedjewizk, Gouvernement Woronesh, Rußland – Verlustliste Nr. 481/1916
Uryjas Stanislaus, Inft., k. k. LstIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1874, verw. – Verlustliste Nr. 207/1915
Wojcik Franz, RestInfst., IR. Nr. 57, 3. komp., Galizien, Pilzno, Slotowa, 1885; gefallen (18./6.1918) – Verlustliste Nr. 696/1918
Wojnarowski Ladislaus, LstInfst., IR. Nr. 80, PionKomp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1895; verw. – Verlustliste nr. 558/1917
Wojtowicz Jan, Schütze, k. k. SchR. Nr. 36, Galizien, Pilzno, Slotowa, 1893; kriegsgef., Pokrówsk, Gebiet Wladimir, Rußland – Verlustliste Nr. 583/1917
Wójcik Kajetan, Infst., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1876; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917

Niepewne:

Błaszczek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, So?lawa, 1883, verw. – Verlustliste Nr. 272/1915
Mraczek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Sloboda, 1892, verw. – Verlustliste Nr. 183/1915
Podlasek Jakob, LstInfst., k. k. LIR. Nr. 13, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Stalowa, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 469/1916

STRZEGOCICE

Kula Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 36, 1. komp., Galizien, Pilzno, Szczegocice, 1893, verw. – Verlustliste nr. 183/1915
Mroczek Johann, Infst., IR. Nr. 20, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Strzegocice, 1884; verw. – Verlustliste Nr. 637/1917
Papiernik Adalbert, ErsRes., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Szczegocina, 1888; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Przybyło Josef, ErsRes., IR. Nr. 57, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Strzegocice, 1890, kriegsgef. (Niš, Serbien.) – Verlustliste Nr. 173/1915
Skopek Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Srczegowice, 1883; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 473/1916

ZWIERNIK

Chudencz Jakob Kasimir, Inft., IR. Nr. 57, 3. Marschkomp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, verw. – Verlustliste Nr. 117/1915
Drzewiecki Peter, Infst., IR. Nr. 57, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1891; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 647/1918
Galas Adalbert, Infst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 542/1917
Galas Adalbert, Infst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Pilzno, Zwiernik, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 497/1916
Gawlik Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 13, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1890; kriegsgef., Tomsk, Rußland – Verlustliste Nr. 502/1916
Gawlik Johann, LstInfst., IR. Nr. 20, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 628/1917
Gawronski Peter, Lt. i. d. Res., k. k. SchR. Nr. 19, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1884; kriegsgef., Vereinigtes Evankuationsspital Nr. 62 in Woronesh, Rußland – Verlustliste Nr. 608/1917
Genek Josef, Inft., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, verw. – Verlustliste Nr. 166/1915
Goneł Stanislaw, LstGefr., k. k. SchR. Nr. 36, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1896; verw. – Verlustliste Nr. 584/1917
Gruška Josef, Jäg., GrenzjägKomp. Nr. 2, 3. Zug, Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1892, kriegsgef. (Niš, Serbien.) – Verlustliste Nr. 227/1915
Grzebien Andreas, Inft., IR. Nr. 57, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1894; tot (22./2.1916) – Verlustliste Nr. 413/1916
Grzebień Ladislaus, Infst., IR. Nr. 57, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 542/1917
Hudeusz Franz, Inft., IR. Nr. 56, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1884; verw. – Verlustliste Nr. 429/1916
Jarosz Josef, LstInfst., IR. Nr. 47, zugeteilt dem IR. Nr. 5, Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1876; gefallen (16./.1917) – Verlustliste Nr. 683/1918
Jarosz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1881; kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland – Verlustliste Nr. 357/1916
Kaleta Johann, LstInfst., IR. Nr. 57, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1881; verw. – Verlustliste Nr. 612/1917
Kasprzyk Michael, Inft. TitGefr., IR. Nr. 57, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1886; verw. – Verlustliste Nr. 344/1915
Kasprzyk Timoteus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1888, verw. – Verlustliste Nr. 272/1915
Leboyk Stanislaus, Gefr. TitKorp., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, verw. – Verlustliste Nr. 166/1915
Lebryk Ivan, Inft., k. k. LstIR. Nr. 13, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1895; verw. – Verlustliste Nr. 332/1915
Lebryk Stanislaus, Inft., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik; verw. – Verlustliste Nr. 387/1916
Lebryk Thomas, Inft., Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Zwirnik, verw. – Verlustliste Nr. 117/1915
Lebryk Thomas, Zugsf., IR. Nr. 57, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1892; kriegsgef., Rußland – Verlustliste Nr. 478/1916
Lessiak Josef, Reserve-dragoner, Drag. Rgt. Nr. 10, Res. Esk., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1885, zmarł – Verlustliste Nr. 18/1914
Migala Michael, Korp., IR. Nr. 57, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1893; tot (1./3.1916) – Verlustliste Nr. 413/1916
Modelski Adalbert, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 528/1917
Niziołek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1894, tot (1.-10./9.1915) – Verlustliste Nr. 309/1915
Potępa Stanislaus, Infst., IR. Nr. 57, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Ziviernik, 1896; tot (19./5.1916) – Verlustliste Nr. 462/1916
Proszowski Adalbert, Feldw., k. k. SchR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1885; kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland – Verlustliste Nr. 591/1917
Proszowski Bartholomäus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1883; kriegsgef., St. Konjchowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland – Verlustliste Nr. 520/1917
Sas Andreas, Ul., UR. Nr. 2, ErsEsk., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1889; kriegsgef., Orlow, Gouvernement Wjatka, Rußland – Verlustliste Nr. 332/1915
Sas Ladislaus, Inft., IR. Nr. 57, 16. Komp., Galizien, Pilzno, Zwernik; verw. – Verlustliste Nr. 335/1915
Sas Peter, Infst., IR. Nr. 57, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1891; verw. – Verlustliste Nr. 650/1918
Stasik Stefan, Infst., k. k. LstIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1880; verw. – Verlustliste Nr. 649/1918
Stasik Wladislaw, Inft., k. k. LstIR. Nr. 13, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1882; kriegsgef. – Verlustliste Nr. 335/1915
Szwaja Ladislaus, Inft., IR. Nr. 95, 15. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1894, verw. – Verlustliste Nr. 159/1915
Walkowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 17, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1888, verw. – Verlustliste Nr. 168/1915
Wilk Stanislaus, Infst., IR. Nr. 56, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1880; verw. – Verlustliste Nr. 546/1917
Wilk Stanislaus, Infst., IR. Nr. 56, Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1881; gestorben (19./7.1917) – Verlustliste Nr. 612/1917

Niepewne:
Zyznar Thomas, Gefr., IR. Nr. 57, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Zwieruk, 1875; gefallen (27./8.1917) – Verlustliste Nr. 620/191

Poszukiwanie korzeni

Pilzneńskie szkoły w archiwach

Archiwa Państwowe przechowują w swoich zbiorach kilometry dokumentów szkolnych. Wśród dostępnych źródeł znajdują się dokumenty administracyjne, kroniki szkolne, katalogi ocen…

Artykuły historyczne

© 2022-2024 Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej TERRA PILSNENSIS